Text Box: Text Box: HIPNOZA I HIPNOTERAPIJA

 

 

Ovi tretmani nisu oblik medicinske, psihološke ili psihijatrijske pomoći, niti su bilo kakva zamena za iste. Ni hipnoza ni NLP nisu predviđeni niti imaju mogućnost da dijagnostifikuju, leče ili budu preventiva za bilo kakvu vrstu bolesti.

Ukoliko patite od bili kakve vrste fizičke ili mentalne bolesti, morate se kosultovati sa kvalifikovanim doktorom ili specijalistom. Ukoliko ste pod nadzorom ili zahtevate stalnu medicinsku negu, morate priložiti pismenu odobrenje od vašeg doktora pre prve konsultacije.

Hipnoza se koristi isključivo da promoviše pozitivno mišljenje i inspiriše mogućnost za samo-hipnozu. Ja pomažem mojim klijentima da stvore i poboljšaju njihovu sposobnost za samo-hipnozu, kao način za postizanje željenog cilja, i u kojem im pomažem kao učitelj, trener i vodič.

NLP pomaže klijentima da iskoriste unutrašnje sposobnosti da stimulišu mozak da promeni stanje njihovih emocija i tela. To je koristan način da se poboljša način na koji osoba misli, ponaša se i oseća.

Text Box: DISCLAIMERS