Text Box: Text Box: HIPNOZA I HIPNOTERAPIJA

 

 

Ovim tekstom želim da vam približim i pojasnim sta je to hipnoza, odakle potiče, gde se sve primenjuje i kako vi uz pomoć hipnoze možete postići mnoge pozitivne i željene promene u svom životu.

Hipnoza se prvi put pojavljuje u prastarim – drevnim indijskim spisima, pozanata kao pran vidya” ili “trikala vidya”. Posle njene inicijalne faze, sjaj ovog znanja je ostao privilegija određenih porodica. Koračajući kroz istoriju, sledeći put nailazimo na hipnozu koja se pominje u egipatskim hijeroglifima pre 3000 godina za vreme vladavine Ramzesa XII. Prateći dalje, videćemo da se dosta često spominje takozvani “religisjki trans“ iz čega jasno možemo zaključiti da se lečenje umom primenjivalo od početka same istorije ljudskog roda.

Hipnoza u obliku koji mi danas znamo, počinje da se pojavljuje u 17 veku, radom austrijskog lekara Franza Antona Mesmera koji stvara teoriju animalnog magnetizma i razvija specifičan način lečenja nazvan “mesmerizam“. Njegov učenik i sledbenik Marquis De Puysegur je razvio i dokazao teoriju da svesna odluka pacijenta da prihvati sugestiju predstavlja najvažniji faktor u lečenju. Pomenućemo i dva engleska lekara, John-a Elliotsona i James-a Esdaileasa, koji su koristili hipnozu kao anesteziju prilikom operacija koje su vršili. Dr. James Braid je bio skotski hirurg koji je metodu do tada poznatu kao “mesmerizam“ preimenovao u “hipnozu“. Dug je spisak ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj oblasti i samo ćemo pomenuti neke od njih: Ambroiste Auguste Liebeault, Hippolyte Bernheim, Emile Coue, Clark Leonard Hull, Milton Ericson, Dave Elman…

Hipnoza se u konvencijalnoj medicine zvanično koristi od pedesetih godina dvadesetog veka. Lekari je primenjuju da bi dodatno smirili svoje pacijente ili da bi ih lišili bola kod određenih zahvata.

 

Pročitajte kako hipnoza deluje ...

Text Box: ŠTA JE HIPNOZA?