Text Box: Text Box: HIPNOZA I HIPNOTERAPIJA

NLP predstavlja neurolingvističko programiranje koje se bavi istraživanjem ljudskog ponašanja, razmišljanja i doživljavanja spoljašnjeg sveta i ima ulogu korekcije tog ponasanja kada nastanu problemi u komunikaciji.

NLP obučava osobe uspehu kao konkretnoj ljudskoj osobini, od momenta i načina njenog stvaranja pa preko praktične upotrebe do njenog usvajanja kao potpuno prirodne i konstantne.

Svako od nas poseduje određene vestine a NLP je tu da ih unapredi i poboljša.

NLP je praktična disciplina. Obuhvata čitav jedan niz modela, veština i tehnika za efikasno menjanje misli, načina našeg ponašanja i verovanja koja nas ograničavaju i sprečavaju da postignemo željene rezultate i budemo uspešni.

Osnivači NLP-a su R. Bender i J. Grinder koji su kao cilj postavili pronalaženje načina kojim će pomoći ljudima da imaju bolje, ispunjenije i srećnije živote. Ovo je jedan izuzetno brz i efikasan psihoterapijski metod.

 

  Sam naziv se sastoji od tri reči:

¨ Neuro što znači neurologija, odnosno čula

¨ Linguistic, odnosno jezik –govor I to ne samo verbalni već i neverbalni tj.onaj  kojim prezentujemo svoje misli i emocije

¨ Programming, odnosno unutrašnji mehanizmi –programi- po  kojima se ponašamo u svetu - kroz naše navike, verovanja i stereotipe.

 

Nlp je najbrže i najmoćnije sredstvo za personalne promene koje danas postoji. Ono vas neće naučiti ono što već znate – šta je to što ne valja, već načine na koje ćete to promeniti

 

Pročitajte kako i gde sve NLP može da vam pomogne ...

Text Box: NLP